Friday, July 28, 2017

PUISI lama dan pantun


A.DEFINISI PUISI
Berdasarkan  perkembangan dari waktu ke waktu , pusi di bagi menjaidi beberapa
1.       Puisi Lama
-          Puisi lama di bagi menjadi :
a.       Mantra , ialah kata-kata yang mengandung hikmah dan kekuatan gaib.
b.      Bidal / Peribahasa  , yang meliputi
n  Pepatah ialah kiasan yang di nyatakan dengan kalimat dan hal yang di kiaskan adalah sesuatu tentang keadaan atau perilaku seseorang  .
n  Ungkapan ialah  kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang dinyatakan dengan sepatah kata yang merupakan sebagaian dari kalimat ( TERDAPAT UNSUR SIMBIOLIS DALAM  SUATU UNGKAPAN )
n  Perumpamaan  ialah kalimat yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar .
n  Tamsil / Ibarat ialah perumpamaan juga , namun di iringi dengan kalimat – kalimat yang menjelaskan .
n  Pameo ialah kata – kata atau slogan yang menjadi popular karena sering di ucapkan kembali , yang sifatnya mengandung dorongan . semangat   atau ejekan .
c.       Pantun
Ialah  suatu bentuk puisi lama yang khas dari Indonesia syarat – syarat pantun sebagai berikutdi bawah ini .
1.       Terdiri dari empat baris .
2.       tiap – tiap baris terdiri dari 8 atau 10 kata .
3.       Dua baris pertama di sebut sandiran dan dua baris berikutnya isi pantun .
4.        Mementingkan rima  akhir . sajakan
Contoh : kalau ada semut di lading
                 Boleh kita bernumpang mandi
                 Kalau ada umurku panjang
                 bolehlah kita  berjumpa lagi
permenurut isinya pantundapat d bedakan menjadi
1.       Pantun anak – anak
2.       Pantun orang muda atau percintaan .
3.       Pantun orang tua atau nasehat
4.       Pantun jenaka
5.       Pantun teka – teki
Menurut bentuknya pantun di bedakan menjadi beberapa bagian yaitu
1.       Pantunn biasa seperti yang telah di jelaskan di atas ( PANTUN SAJA )
2.       Pantun ter kait di sbut juga pantun berantai , ada pula yang menamakan seloka . pantun berkait terdiri dari beberapa bait yang saling menyambung .
3.       Talibun , pantun yang terdiri dari enam ,delapan atau sepuluh baris . apabila terdiri dari enam baris maka yang ketiga di sebut sampiran dan yang tiga baris merupakan isi .

4.       Pantun kilat ( karmina )ialah pantun yang berisi hanya dua baris , baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi pantun .
                                                                                                Arum suci blogg

Ditulis Oleh : Unknown // July 28, 2017
Kategori:

0 komentar: